Prava i uslovi korišćenja

PRAVA I USLOVI KORIŠĆENJA

1. UVOD
1.1
Web sajt www.kupovnik.com je internet prodavnica koja posluje u domenu trgovine na malo.
1.2 Ako nije drugačije naznačeno, ovaj web sajt, njegov sadržaj, žig, ime domena i URL https://www.kupovnik.com vlasništvo su:

KUPOVNIK DOO SUBOTICA
Trg Jakaba i Komora 7/5
24000 Subotica
Šifra delatnosti: 4791
Matični Broj: 21682870
PIB: 112476655

1.3 Ova prava i uslovi korišćenja regulišu Vašu upotrebu našeg web sajta.
1.4 Korišćenjem ovog sajta, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da ste saglasni sa opštim uslovima korišćenja koji su navedeni niže, kao i specifičnim uslovima navedenim na ostalim pojedinačnim pravno-obavezujućim stranama ovog sajta.
1.5 Ova pravila i uslovi korišćenja će biti povremeno revidirani; zadržavamo pravo na izmene ovih prava i uslova korišćenja bez prethodnog obaveštenja korisnika. Revidirana prava i uslovi korišćenja će se primenjivati na korišćenje našeg web sajta od datuma objavljivanja, koji je istaknut na dnu ove stranice. Predlažemo Vam da povremeno posetite ove stranice i proverite da li su Prava i Uslovi ažurirani ili izmenjeni od Vaše poslednje posete.
1.6 Ukoliko se ne slažete s ovim uslovima, molimo Vas da odmah prekinete sa korišćenjem ovog web sajta i napustite ga.

2. SVRHA OVOG WEB SAJTA
Ovaj sajt, kao i njegov sadržaj, što uključuje sve informacije, tekstove, grafička rešenja i obaveštenja, fotografije, datoteke, URL i ostali material, postavljeni su u svrhu opšteg informisanja o firmi KUPOVNIK DOO, odnosno o prodajnom asortimanu, te služi kao alat za poručivanje robe iz prodajnog asortimana firme KUPOVNIK DOO.

3. AUTORSKA PRAVA
3.1 KUPOVNIK DOO, zajedno sa svojim saradnicima, poseduje i kontroliše sva autorska prava i drugu intelektualnu svojinu na ovom web sajtu, kao i celokupan digitalni material, te su sva autorska prava i prava na intelektualnu svojinu na ovom sajtu rezervisana. KUPOVNIK DOO i sve registrovane marke firme KUPOVNIK DOO na koje se upućuje na ovom sajtu u vlasništvu su firme KUPOVNIK DOO i ne mogu se koristiti ni u koju svrhu bez izričitog pisanog odobrenja vlasnika. Saglasni ste da ne umnožavate i ne presnimavate sav ili deo web sajta ili njegov sadržaj, osim za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, ni na kakav medijum bez pisane dozvole firme KUPOVNIK DOO.
3.2 KUPOVNIK DOO ne polaže pravo niti zastupa zaštitne znakove treće strane koji su vlasništvo njihovih vlasnika. Za više informacija, molimo Vas, obratite se na: [email protected]

4. LICENCA ZA KORIŠĆENJE OVOG WEB SAJTA
4.1 U smislu osnovne namene ovog web sajta, dozvoljeno je:

 • pregledanje sadržaja ovog web sajta u internet pregledaču (web browser)
 • preuzimanje stranica ovog web sajta za keširanje podataka u internet pregledač
 • štampanje stranica ovog web sajta


4.2 Osim ako to nije izričito dopušteno članom 3.1, drugim odredbama ovih prava i uslova korišćenja ili u pisanoj formi dozvoljeno od strane vlasnika ovog web sajta, ne smete da preuzimate bilo koji materijal sa našeg web sajta ili da sačuvate isti na računar ili prenosivi uređaj, osim isključivo za ličnu, nekomercijalnu, upotrebu.
4.3 Osim ako je to izričito dozvoljeno ovim pravilima i uslovima korišćenja, ne smete uređivati ili na bilo koji drugi način menjati bilo koji sadržaj ili materijal na našem web sajtu.
4.3 Osim ako posedujete ili kontrolišete relevantna prava na određeni materijal, ne smete:

 • prodavati, iznajmljivati ili licencirati materijal sa našeg web sajta;
 • koristiti materijale sa našeg web sajta u komercijalne svrhe; ili
 • redistribuirati materijal sa našeg web sajta

4.4 Zadržavamo pravo ograničenja pristupa delovima našeg web sajta ili celokupnom web sajtu, po našem nahođenju; ne smete zaobilaziti, niti da pokušate da zaobiđete bilo kakve mere ograničenja pristupa na našem web sajtu.
4.5 Neprihvatljiva upotreba
Ne smete:

 • koristiti naš web sajt ili naš registrovani domen na bilo koji način koji uzrokuje ili može uzrokovati štetu, otežati rad ili dostupnost našeg web sajta;
 • koristiti naš web sajt na bilo koji način koji je nezakonit, nelegalan, nemoralan, lažan ili štetan u bilo kojoj nezakonitoj, nelegalnoj, nemoralnoj, lažnoj ili štetnoj nameri ili delatnosti.
 • koristiti naš web sajt da kopirate, čuvate, prenosite, šaljete, koristite, objavljujete ili distribuirate bilo koji materijal koji sadrži (ili je povezan sa) računarske viruse, spyware, malware ili neki drugi zlonameran softver.
 • da sprovodite bilo kakve sistematske ili automatske aktivnosti prikupljanja podataka sa našeg web sajta bez naše izričite pismene saglasnosti.
 • da pristupate ili na bilo koji drugi način uspostavljate vezu sa našim web sajtom pomoću softverskih robota ili drugih automatizovanih sredstava, osim u svrhu indeksiranja za potrebe internet pretraživača
 • da koristite podatke prikupljene sa našeg web sajta za potrebe direktnog marketinga (uključujući e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing i direktnu poštu)
 • Morate garantovati da su sve informacije koje nam dostavljate putem našeg web sajta, ili na drugi način, a u vezi sa našim web sajtom, istinite, tačne, aktuelne, potpune i da ne dovode u zabludu.

5. REGISTRACIJA KORISNIČKOG NALOGA
5.1 Možete besplatno registrovati korisnički nalog na našem web sajtu tako što ćete popuniti i podneti obrazac za registraciju naloga ili izabrati opciju „Napravi mi nalog“ pri poručivanju, te klikom na verifikacioni link koji će Vam biti poslat na unetu e-mail adresu potvrditi Vaše članstvo.
5.2 Možete upravljati Vašim korisničkim nalogom, dodavati, brisati ili menjati svoje podatke koristeći kontrolnu tablu u okviru Vašeg naloga.
5.3 Ne smete dozvoliti ni jednoj drugoj osobi da koristi Vaš korisnički nalog kako bi pristupio našem web sajtu; kao registrovani korisnik web sajta, odgovorni ste za čuvanje ličnih poverljivih informacija vezanih za Vaš nalog, poput korisničkog imena i lozinke, te prihvatate odgovornost za sve aktivnosti i događaje koji nastanu na Vašem korisničkom nalogu, pod Vašom lozinkom.
5.4 Obavezujete se da ćete nas, ukoliko sumnjate u neautorizovano korišćenje Vašeg naloga, odmah obavestiti o tome.
5.5 Ne smete koristiti bilo koji drugi korisnički nalog osim svog, za pristupanje našem web sajtu, osim ako nemate ovlašćenje za to.

6. OTKAZIVANJE ILI SUSPENZIJA KORISNIČKOG NALOGA
6.1 Zadržavamo pravo da izmenimo, odnosno ispravimo podatke na Vašem korisničkom nalogu; privremeno suspendujemo Vaš korisnički nalog; i/ili da otkažemo (permanentno ugasimo) Vaš korisnički nalog u bilo kom trenutku, po našem nahođenju i bez prethodnog obaveštenja, uz otkazivanje Vaše aktuelne porudžbine, odnosno povrat novca ukoliko ste porudžbinu platili unapred.
6.2 Možete zahtevati brisanje Vašeg korisničkog naloga, slanjem zahteva na email: podrš[email protected], a u skladu sa Politikom privatnosti ovog web sajta.

7. POVERLJIVE I VLASNIČKE INFORMACIJE
Izuzev direktno ili posredno prikupljenih informacija opisanih u našoj Politici privatnosti, KUPOVNIK DOO ne želi da prima druge poverljive niti vlasničke informacije od Vas putem našeg web sajta. Imajte na umu da će se za svaku informaciju ili materijal poslat firmi KUPOVNIK DOO smatrati da NISU poverljivi. Slanjem informacija i materijala firmi KUPOVNIK DOO dajete firmi KUPOVNIK DOO neopozivo ovlašćenje da neograničeno koristi, umnožava, prikazuje, izvodi, menja, prenosi i distribuira ove materijale ili informacije, i takođe ste saglasni da KUPOVNIK DOO ima slobodu da u bilo koju svrhu koristi sve zamisli, koncepte, znanje ili tehnike koje ste dostavili.

8. LINKOVI KA DRUGIM SAJTOVIMA
Ovaj web sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima, odnosno relevantnim sadržajima tih sajtova, isključivo u informativne svrhe. Drugi sajtovi imaju formirana sopstvena pravno-obavezujuća obaveštenja, informacije i dokumente, koji važe za te sajtove. KUPOVNIK DOO ne odgovara, ne zastupa niti garantuje  za sadržaj stranica tih sajtova.

9. AŽURIRANJE PODATAKA I DOSTUPNOST
9.1. KUPOVNIK DOO nastoji da obezbedi dostupnost sajta u svako doba. Međutim, postoji mogućnost da nećete moći da pristupite sajtu ili ćete imati poteškoća u korišćenju sajta usled tehničkih problema ili tokom radova na održavanju, ažuriranju ili nadogradnji. Pored toga, iako KUPOVNIK DOO nastoji da obezbedi ažurnost informacija na sajtu, ne garantuje za njihovu tačnost niti potpunost, bilo izričito ili podrazumevano. Sadržaj ovog sajta, odnosno sajtova kojima se može pristupiti putem URL-a mogu biti ispravljeni, izmenjeni ili ažurirani u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.
9.2 Zadržavamo pravo da prekinemo rad našeg web sajta, prekinemo ili izmenimo bilo koju ili sve usluge našeg web sajta, kao i da zaustavimo objavljivanje našeg web sajta, u bilo kom trenutku, prema našem ličnom nahođenju, bez prethodnog obaveštenja ili objašnjenja, te u tom slučaju nećete imati pravo na bilo kakvu kompenzaciju, nadoknadu ili isplatu druge vrste, sem informacije o otkazivanju Vaše porudžbine ili prava na povrat novca za unapred plaćenu porudžbinu.
9.3 Iako KUPOVNIK DOO ima proaktivan pristup bezbednosti i preduzima sve neophodne korake radi zaštite korisnika, ne garantuje da je sajt i pristup istom bezbedan, niti da na sajtu nema virusa ili grešaka koji mogu dovesti do štete ili gubitka podataka. Sami snosite odgovornost za zaštitu svojih podataka od virusa. KUPOVNIK DOO ne preuzima odgovornost za neposrednu, posebnu, posrednu ili posledičnu štetu bilo koje vrste ili bilo kog uzroka, usled Vaše upotrebe sajta ili nemogućnosti da pristupite sajtu.

10. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
KUPOVNIK DOO NI U KOM SLUČAJU NE SNOSI ODGOVORNOST NI PREMA JEDNOJ STRANI ZA NEPOSREDNU, POSREDNU, SLUČAJNU, POSEBNU, ČINJENIČNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE U VEZI SA OVIM SAJTOM ILI POREKLOM SA OVOG SAJTA, UPOTREBOM OVOG SAJTA NITI SAJTA ILI RESURSA KOME SE PRISTUPA PREKO LINKA SA OVOG SAJTA, NITI ZA PREUZIMANJE ILI PRISTUP MATERIJALIMA, INFORMACIJAMA, PROIZVODIMA ILI USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZGUBLJENU DOBIT, PREKID POSLOVANJA, IZGUBLJENU ŠTEDNJU, GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA, NAROČITO ONDA KADA JE KUPOVNIK DOO IZRIČITO UKAZAO NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. OVO ISKLJUČENJE I ODRICANJE ODGOVORNOSTI ODNOSI SE NA SVE PRAVNE RADNJE, BILO DA SU ZASNOVANE NA UGOVORU, GARANCIJI, PRESTUPU ILI DRUGIM PRAVNIM TEORIJAMA.

11. PROBLEMI NADLEŽNOSTI
Ako nije drugačije naznačeno, materijali na ovom websajtu izloženi su jedino u svrhu promocije proizvoda firme Kupovnik d.o.o. Kupovnik d.o.o. ne garantuje da su materijali ili proizvodi opisani na sajtu podesni ili dostupni na svim lokacijama. Uslovi korišcenja podležu i tumače se prema Zakonima Republike Srbije, bez obzira na odredbe međunarodnog privatnog prava. Ako bilo koja odredba ovog ugovora postane nezakonita, ništavna ili po bilo kom osnovu nesprovodiva, izuzima se iz ovih Uslova korišćenja, ali ne utice na važnost i sprovodivost ostalih odredbi. Ovo je celokupan Ugovor između ugovornih strana koji se tice predmeta ovog ugovora i ne može se menjati, osim pisanim putem uz potpis obe strane.

12. PRIMENA ZAKONA
Posetom web sajtu www.kupovnik.com saglasni ste da će se svi eventualni sporovi između Vas i nas, koji nastanu povredom ovih pravila i uslova korišćenja, rešavati u okvirima Zakona Republike Srbije, pred nadležnim sudom, čija nadležnost će biti utvrđena blagovremeno.

Poslednja izmena: 02. Jun 2021.